Cenník / riadenie portfólia

Vstupný poplatok

A

Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €

(počítaný ako percento z výšky jednorazovej investície, platený v plnej výške vopred)

Konzervatívna stratégia: 1,5%
Vyvážená stratégia: 2,5%
Dynamická stratégia: 3,0%
B

Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie

Minimálna mesačná výška investície: 100 € (pre DIS je znížená na 50 €)

Minimálna cieľová suma: 10 000 €

(počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred)

Od 10 000 € do 19 999,99 € 3,0%
Od 20 000 € do 29 999,99 € 2,5%
Od 30 000 € do 49 999,99 € 2,0%
Nad 50 000 € 1,5%

Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nenavýši, z každej prijatej platby sa strhne poplatok vo výške 4,5%.


Priebežný poplatok za správu portfólia

(platný pre všetky zmluvy a všetky portfólia, účtovaný je kvartálne):

Konzervatívna: 0,25% p.q.
Vyvážená: 0,35% p.q.
Dynamická: 0,40% p.q.

Keď sa spoločnosť stane platcom DPH, k priebežnému poplatku za správu portfólia sa bude účtovať DPH.

Spoločnosť si účtuje len poplatky uvedené v cenníku.