Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ETF

Skratka ETF je odvodená od anglického názvu (exchange traded funds), ktorý možno voľne preložiť ako fondy obchodované na burze. Každé ETF je v podstate fondom, ktorého podiely sa obchodujú na burze. Investorom poskytujú porovnateľné výhody ako klasické podielové fondy - investície do nich sú diverzifikované a vždy je možné ich predať alebo nakúpiť. Na rozdiel od klasických fondov, v ktorých je cena jedného podielu počítaná raz za deň, ceny ETF sa počas dňa menia. Zásadný rozdiel je aj vo výške poplatkov - ETF mávajú rádovo nižšie poplatky ako podielové fondy.

Prvé ETF bolo spustené v januári 1993 pod názvom S&P 500 Depositary Receipt. Ako už názov napovedá, úlohou tohto ETF bolo kopírovať populárny akciový index v jeho názve. Na hviezdne chvíle si však ETF museli počkať ešte 15 rokov. Finančná kríza, ktorá vrcholila v rokoch 2008 a 2009, totiž ukázala, že ani vysoko inteligentní a draho platení manažéri podielových fondov nedokážu ochrániť investície svojich klientov pred vysokými stratami. Navyše, každým rokom pribúdajú nové dáta, ktoré ukazujú, že v dlhodobom horizonte existuje len málo investičných manažérov, ktorí dokážu pravidelne dosahovať lepšie výsledky ako akciový index.

V bežných diskusiách sa tieto dva pojmy často používajú ako synonymá, no nie je tomu tak. Existuje viacero indexových fondov, ktoré kopírujú vybrané burzové indikátory, no nie je možné s nimi obchodovať na burze. Prvý indexový fond na svete vznikol napríklad v polovici 70. rokov minulého storočia s ambíciou kopírovať index S&P 500. To bolo takmer 20 rokov pred tým, ako prišiel prvý ETF. Navyše, medzi tisíckami rôznych ETF dnes možno nájsť aj také, ktoré nenasledujú žiadny burzový index. Majú svojich manažérov a analytikov, ktorí dynamicky upravujú zloženie ETF.

V podielových fondoch, aké poznáme na Slovensku, rozhodujú o výbere konkrétnych investícií manažéri. Riadia sa pritom štatútom fondu, ktorý definuje ich investičnú stratégiu. Záleží na ich rozhodnutí, ktoré akcie vyberú do portfólia, kedy ich budú nakupovať alebo predávať. Aj zásluhou týchto rozhodnutí sú podielové fondy označované ako aktívne riadené fondy. ETF, ktoré kopírujú vybraný index, investujú len do tých titulov, ktoré majú zastúpenie v indexe. Ide o proces, ktorý je do veľkej miery automatizovaný a zaobíde sa aj bez drahých analýz. Vďaka tomu býva investovanie cez ETF výrazne lacnejšie ako investovanie prostredníctvom podielových fondov. Navyše, slovenská legislatíva zvýhodňuje investovanie do ETF. Investor, ktorý do ETF investuje na obdobie najmenej jedného roka, neplatí zo zisku žiadne dane. Túto výhodu podielové fondy neponúkajú.

Akciové indexy vznikli ako meradlo diania na trhu. Keď budete počuť v správach, že ceny akcií vzrástli počas predchádzajúceho dňa o 1 %, neznamená to, že každá jedna akcia - od Google cez Facebook až po General Electric - stúpla o rovnaké percento. V skutočnosti ide o zmenu hodnoty indexu, ktorý reprezentuje konkrétny trh. Akciový index si možno predstaviť ako kôš, zložený z množstva rôznych akcií. Každý deň sa cena akcií mení a tým sa mení aj hodnota celého koša. Cena niektorých akcií ide nahor, iné klesajú, vždy však možno tieto cenové pohyby vyjadriť zjednodušene ako zmenu hodnoty celého koša, teda akciového indexu.

Približne 70 % všetkých ETF investuje na akciových trhoch po celom svete. Stačí si vybrať, v ktorom kúte sveta chcete investovať, či si vyberiete len určitý sektor (napr. technologické firmy) alebo budete preferovať akcie väčších firiem. Investori môžu ale siahnuť aj po dlhopisových ETF, pri ktorých je ponuka rovnako pestrá ako pri akciových. Špekulantom môžu byť bližšie komoditné ETF, ktoré môžu (podobne ako akciové) sledovať vybraný index alebo v extrémnom prípade i jedinú komoditu. Samostatnou - hoci minoritnou - kapitolou by mohli byť ETF pre exotov. Alebo aspoň pre tých, ktorí si myslia, že má zmysel investovať do čínskych akcií v tých sektoroch ekonomiky, do ktorých počas aktuálnej päťročnice prúdia štátne investície. Nájsť možno aj ETF, ktoré sa snaží profitovať z obezity a investuje do akcií spoločností, ktoré ju pomáhajú liečiť alebo profitujú z nej tak, že vyrábajú odevy nekonfekčných veľkostí.

Jednoduchá otázka, ktorá ale nemá jednoznačnú odpoveď. Pokiaľ by bolo možné zúžiť ju len na mix dynamickej a konzervatívnej investície (akciových a dlhopisových ETF), odpoveď by bola pozitívna. V ponuke ETF, ktoré sú na trhu k dispozícii a ktoré nájdete aj v ponuke spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, by bolo možné vytvoriť optimálny mix pre akýkoľvek investičný profil. Takéto uvažovanie ale opomína ďalšie dôležité faktory, napríklad roky budované úspory v podielových fondoch. Mladí ľudia, ktorí v podielových fondoch začali budovať svoje úspory len pred pár rokmi, sú v inej pozícii ako niekto, kto investuje už 15 - 20 rokov a v blízkej budúcnosti už pôjde do dôchodku. Aj preto by bolo ideálne hľadať konkrétnu odpoveď s finančným profesionálom.

Pozrite si naše produkty