Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

O našej službe

Riadenie portfólia

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS získala od Národnej banky Slovenska licenciu na vykonávanie viacerých investičných služieb. Tou najdôležitejšou je služba – RIADENIE PORTFÓLIA. Pri službe riadenie portfólia spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS na základe expertných trhových analýz vypracovala investičné stratégie a tieto stratégie bude spravovať počas celej doby trvania zmluvy s klientom. Bude dohliadať, či jednotlivé cenné papiere (ETF fondy) v portfóliách majú požadovanú výkonnosť, či zodpovedajú rizikovému profilu konkrétnej stratégie a či trh neponúka kvalitnejšiu alternatívu. Zloženie každej jednej stratégie je plne v kompetencii spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS.

Počas celej doby trvania zmluvy bude mať klient prístup na svoj investičný aj finančný účet. Bude informovaný o svojom portfóliu, o stave peňažných prostriedkov, a všetkých realizovaných nákupoch a predajoch cenných papierov v rámci svojho portfólia.

V rámci služby RIADENIE PORTFÓLIA poskytujeme tieto typy zmlúv:

A

Jednorazové investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať finančné prostriedky jednorazovo. Minimálna výška investície je 5 000 eur. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Pri tvorbe stratégií pre jednorazové investície je cieľom také zloženie portfólia, ktorého hodnota nebude príliš kolísať a investor sa tak (v rámci možností) ochráni pred výrazne nevhodným načasovaním jednorazovej investície. Ako ukazujú dáta, aj takéto stratégie, dynamicky zložené z navrhnutých inštrumentov, dosahujú nižšiu rizikovosť ako napríklad globálne akciové, respektíve dlhopisové portfólio.

V rámci jednorazového investovania je v ponuke sedem investičných stratégií s nasledujúcim rozložením aktív. Konzervatívnejšie stratégie majú dominantnú dlhopisovú zložku portfólia. Čím dynamickejšia stratégia, tým vyššia akciová zložka.


Akciová zložkaDlhopisová zložka
Konzervatívna20%80%
Konzervatívna ESG20%80%
Vyvážená50%50%
Vyvážená ESG60%40%
Dynamická75%25%
Dynamická ESG100%0%
Tematická ESG100%0%
B

Pravidelné investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať na pravidelnej mesačnej báze, pričom na začiatku môže vložiť aj vyššiu sumu peňazí. Zároveň môže v priebehu trvania zmluvy realizovať mimoriadne vklady. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu, čo je celková očakávaná suma všetkých jeho vkladov. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, je potrebné cieľovú sumu navýšiť dodatkom k zmluve tak, aby klient mohol v investovaní pokračovať. Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 30 eur. Minimálna výška cieľovej sumy je 1 800 eur. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Pri tvorbe portfólií pre pravidelné investovanie sme boli o niečo odvážnejší, pretože už samotnými pravidelnými investíciami minimalizujeme riziko nevhodného načasovania. Takže sme do konzervatívnej, vyváženej aj dynamickej stratégie na rozdiel od jednorazových investícií zaradili aj rizikovejšie akcie malých spoločností, zároveň sme mierne navýšili akciovú zložku. 


V rámci pravidelného investovania je v ponuke osem investičných stratégií s nasledujúcim rozložením aktív. Konzervatívnejšie stratégie majú dominantnú dlhopisovú zložku portfólia. Čím dynamickejšia stratégia, tým vyššia akciová zložka.


Akciová zložkaDlhopisová zložka
Konzervatívna30%70%
Konzervatívna ESG20%80%
Vyvážená60%40%
Vyvážená ESG60%40%
Dynamická85%15%
Dynamická ESG100%0%
Tematická ESG100%0%
Akciová zložka
Realitná zložka
Realitná0%
100%
C

Dlhodobé investičné sporenie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať dlhodobo, formou pravidelných mesačných vkladov na pravidelnej báze. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu, čo je celková očakávaná suma všetkých jeho vkladov. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, je potrebné cieľovú sumu navýšiť dodatkom k zmluve tak, aby klient mohol v investovaní pokračovať.

Minimálny investičný horizont je 15 rokov a maximálna suma, ktorú môže klient vložiť ročne, aby získal oslobodenie od dane 

je 6 000 eur (čo predstavuje 500 eur mesačne). Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 30 eur.

Prijatie a postúpenie pokynu / Vykonanie pokynu na účet klienta

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS na základe licencie od Národnej banky Slovenska poskytuje aj služby PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU a VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA. Pri týchto službách spoločnosť nakúpi pre svojich klientov vybrané cenné papiere presne podľa ich pokynov. 

Pri vykonávaní týchto služieb poskytujeme ten najvyšší štandard a "best practises", ktoré pozná investičný svet. Našou ambíciou je, aby cenné papiere, ktoré klientom ponúkame, boli na našom trhu exkluzívne.


Aktuálna ponuka fondov kvalifikovaných investorov:

FondISINMinimálna investícia v EUR
WOOD & Company AUP Bratislava podfondCZ000804491450 800
WOOD & Company Retail podfondCZ000804212450 800
WOOD & Company Office podfondCZ000804276950 800
Arete Industrial SICAV CZ000804841050 800
Accolade Industrial FundMT700001841276 200

Minimálny investičný horizont je 5 a viac rokov


Prečo investovať s PARTNERS INVESTMENTS?
1
Chránime úspory a minimalizujeme riziko

O investičné portfólio klienta sa staráme ako o vlastné. Investujeme do špičkových svetových ETF fondov, ktoré sú premyslene diverzifikované. Peniaze klienta rozložíme do najúspešnejších svetových správcovských spoločností a v rôznych regiónoch tak, aby sme vyvážili výkyvy trhov.

2
Sme profesionáli v oblasti financií

Naším zázemím je spoločnosť PARTNERS GROUP SK, ktorá je lídrom na trhu v sprostredkovaní investícií. Aj vďaka jej silnému zázemiu a širokej sieti finančných odborníkov na celom Slovensku získa klient ten najlepší servis.

3
Sme dostupní pre všetkých

Poskytujeme služby investičného špecialistu, nech sú finančné možnosti klienta akékoľvek. S klientmi pravidelne sledujeme stav ich finančného portfólia, môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.

4
Zakladáme si na transparentnosti

Vďaka online prístupu klient získa okamžitý prehľad o svojich investovaných prostriedkoch. Svoje peniaze môže kedykoľvek vybrať bez akejkoľvek penalizácie.

5
Prispôsobíme sa klientom

Stratégiu investovania prispôsobíme možnostiam a očakávaniam klienta. Spoločne vyberieme tie najvhodnejšie investičné riešenia a dlhodobo sa o ne staráme.

6
Udržíme životnú úroveň klienta

Naši klienti si môžu užívať bezstarostný život aj na dôchodku.

Pozrite si naše produkty