10 dôvodov, prečo investovať cez etf
10 dôvodov, prečo investovať cez etf
ETF fondy (exchange traded funds) alebo fondy obchodované na burze sú investičným nástrojom, ktorý vznikol koncom 20. storočia. Vďaka vysokej likvidite je možné ETF fondy predať alebo nakúpiť na burze kedykoľvek. Predstavujú jednu z najlepších možností investovania pre začínajúcich investorov. Dnes túto jedinečnú možnosť investovania prináša aj spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS.

1. Široká ponuka
Prostredníctvom ETF fondov je možné investovať do rôznych aktív. Zloženie portfólia je preto možné prispôsobiť potrebám a požiadavkám klienta presne podľa jeho rizikového profilu aj investičného horizontu. Primárne hovoríme o akciových a dlhopisových ETF.

2. Vyššie výnosy
Investovanie pomocou ETF fondov je výhodnejším variantom v porovnaní s nákupom podielových fondov, pretože vďaka všetkým svojim výhodám umožňuje dosahovanie vyšších výnosov. V minulom roku nedokázalo prekonať výnos indexu S&P 5001 až 64,5 % aktívne riadených fondov zameraných na akcie
veľkých firiem. V dlhšom časovom horizonte je zaostávanie podielových fondov ešte výraznejšie: za posledných desať rokov zaostalo za indexom 85,1 % všetkých relevantných fondov, za posledných 15 rokov až 91,6 % z nich.

3. Minimalizácia ľudského faktora ETF fondy sa snažia výkonnosťou čo najviac priblížiť vývoju finančných trhov. Kopírujú zloženie najväčších indexov a tak minimalizujú ľudský faktor.

4. Portfólio management počas platnosti zmluvy
Vyberali sme z tisícov ETF dostupných na trhu. Z nich sme vyskladali investičné stratégie, ktoré pravidelne vyhodnocujeme a udržiavame počas celej platnosti zmluvy s klientom.

5. Transparentné poplatky
Naše poplatky sú transparentné. Cieľom je poskytnúť našim klientom vysokú kvalitu, dostupnosť a špičkový servis za vysoko konkurenčných cenových podmienok.

6. Ochrana investície je prvoradá
Naším cieľom je v prvom rade riadiť riziko a spoliehať sa na dlhodobé trendy, ktoré na finančnom trhu spoľahlivo fungujú. Aj preto pri výbere ETF zohľadňujeme dvadsať dôležitých faktorov (veľkosť, likvidita, výkonnosť, náklady, daňový domicil a pod.) tak, aby bolo minimalizované riziko z investovania a zabezpečená čo najvyššia ochrana investícií.

7. Nulové dane
Jednou z výhod investovania do ETF je aj skutočnosť, že slovenské právo umožňuje oslobodiť investorov od zdanenia výnosov z investícií do ETF fondov. Investor, ktorý do ETF investuje na obdobie najmenej jedného roka, neplatí zo zisku žiadne dane.

8. Vysoká likvidita
Mimoriadne dôležitý faktor pri výbere vhodných ETF fondov je ich likvidita, vďaka ktorej má klient kedykoľvek neobmedzený prístup k svojim investovaným peniazom.

9. Transparentná cena
ETF fondy sú obchodované na svetových burzách, preto je ich cena absolútne transparentná.

10. Neobmedzený prístup
K svojim investíciám získa investor online prístup – prostredníctvom webovej stránky má o nich vždy aktuálny prehľad.

 

 

1 index S&P 500 – akciový index zahŕňajúci akcie 500 najväčších podnikov v USA obchodovaných na burze 

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!