AKÍ SÚ SLOVÁCI INVESTORI?
AKÍ SÚ SLOVÁCI INVESTORI?
Slováci stále viac investujú a investovanie ako spôsob lepšieho zhodnotenia peňazí bude rásť čoraz intenzívnejšie. Najväčšou prekážkou, prečo Slováci viac neinvestujú, je ich slabšia finančná gramotnosť a zbytočný strach spojený s „komplikáciami“ ako začať a ako správne investovať.

Základom sú pritom tri veci:

 • stanoviť si sumu, ktorú chcem investovať
 • stanoviť si investičný cieľ a dobu, počas ktorej budem investovať
 • spoznať svoj investičný profil

Prieskum agentúry FOCUS pre PARTNERS INVESTMENTS[1] odhalil, akí sú Slováci investori – sú opatrní, avšak s rastúcou odvahou ísť viac do vyšších rizík a lepších výnosov:

 • investujú najmä tí, ktorí sa dobre orientujú v otázkach financií, teda mimoriadne dôležité je vysvetľovať a zvyšovať tak finančnú gramotnosť ľudí
 • preferujú viac krátkodobé a strednodobé investovanie, s cieľom získať zhodnotenie mierne vyššie ako je inflácia
 • takmer polovica Slovákov je schopná vyčleniť postačujúce peniaze na jednorazové alebo pravidelné investovania

Vzhľadom na investičný a rizikový profil Slovákov sú optimálne investičné produkty, ktoré sú diverzifikované, teda fondy (podielové fondy a ETF fondy). Zároveň sú vhodné také produkty, ktoré si nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Jednoducho na začiatku sa správne nastavia a roky bežia bez zásahu človeka. Nevyžadujú si investičné odborné znalosti.

Ideálnym stavom je, aby investovanie bolo bežnou súčasťou tvorby úspor každej domácnosti s využitím jeho potenciálu a atraktívne, avšak bezpečné zhodnotenie investovanej sumy čo najlepšie.

Detailnejšie informácie a výsledky prieskumu FOCUS:

„Stále viac Slovákov začína investovať. Počet investujúcich Slovákov rastie z roka na rok. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %),“ hovorí Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS a dodáva:

 • Najväčší podiel pri investovaní tvoria podielové fondy (8 %), investovanie do akcií alebo dlhopisov (4 %), vlastné podnikanie ako investíciu označili 4 % investujúcich Slovákov, 3 % z nich investuje do nehnuteľností a 1 % investuje neštandardne do drahých kovov či bitcoinu.
 • detailnejšie informácie z prieskumu poukazujú, že do fondov investujú ľudia, ktorí majú viac vysokoškolské vzdelanie a sami seba označili, že sa vo financiách vyznajú veľmi dobre a dobre
 • to, že investovať sa dá už od menších súm potvrdzuje pohľad na osobný príjem, Slováci, ktorí deklarovali, že investujú do podielových fondov má 12% čistý mesačný príjem do 500 EUR, 16% má čistý príjem 501-700 EUR, 20% príjem 701-900 EUR, 46% príjem 901 eur a viac (dopočet do 100% sú tí, čo odmietli uviesť mesačný príjem). 

Maroš Ovčarik: Dôvodom, prečo Slováci nevyužívajú výhodnejšie investovanie, ktoré by im prinášalo, v dnešnej dobe nízkych až nulových úrokov na sporiacich účtoch bánk, výrazne lepšie zhodnotenie peňazí, je ich slabá finančná gramotnosť a na prvý pohľad komplikovaná téma investovania.

Je mimoriadne dôležité rozumieť čo je investovanie, ako funguje, aké sú riziká. Vtedy je oveľa budú Slováci výraznejšie využívať výhody investovania, tvrdí Maroš Ovčarik a dodáva, že pre začatie investovania stačí urobiť tri kroky:

 • V prvom kroku je potrebné určiť si investičnú sumu, ktorá môže byť jednorazová alebo pravidelná. Pri pravidelnom investovaní je ideálne investovať aspoň 20 % z čistého mesačného príjmu, avšak investovať môžeme začať aj so sumou 50 € mesačne, dokonca i nižšou. Dôležité je začať čo najskôr a robiť to pravidelne.
 • Druhým krokom je stanoviť si investičný cieľ a investičný horizont, čas investovania. Je treba jasne stanoviť cieľ, či si chcete zabezpečiť pokojnú penziu, štúdium detí, splatiť skôr hypotéku, alebo čokoľvek, na čo chcete získané peniaze použiť. Bez jasne definovaného cieľa investovania dochádza často k predčasným výberom investície, čo pre klienta znamená zbytočnú stratu, ak práve vtedy trhy klesajú, keďže sa v danom čase rozhoduje emocionálne a nie racionálne. S cieľom súvisí aj stanovenie investičného horizontu, teda na aký dlhý čas plánujeme investovať.
 • Následne je dôležité stanoviť si investičnú stratégiu a svoj rizikový profil. Základom dobre zvolenej investičnej stratégie je pochopiť tzv. investičný trojuholník a jeho pravidlá. Je to vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou, čiže dostupnosťou peňazí. Základný vzorec hovorí zároveň o našom rizikovom profile. Ak investor očakáva vyšší výnos, tak potrebuje akceptovať vyššie riziko a menšiu dostupnosť peňazí. Ak je riziko nízke, tak je nízky aj výnos.

SUMA, KTORÚ VEDIA SLOVÁCI INVESTOVAŤ:

 • Až 47 % Slovákov má úspory na jednorazové investovanie - jednorazovo vie necelá pätina (17 %) Slovákov investovať do 1 000 €. O čosi viac ako desatina (13 %) je schopná investovať sumu od 1 001 do 3 000 € a ďalšia skoro pätina (17 %) sumu viac ako 3 000 €.
 •  Pozitívny je aj fakt, ktorý potvrdil prieskum agentúry FOCUS pre PARTNERS INVESTMENTS, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a rodinné plány
 •  Viac ako polovica Slovákov (56 %) vie pravidelne mesačne investovať malé sumy – 12 % Slovákov do 30 €, 14 % od 30 do 50 €, 15 % od 51 do 100 € a 15 % viac ako 100 €.

AKÁ JE PREDSTAVA SLOVÁKOV O INVESTIČNOM HORIZONTE?

„Problematika investovania a jeho prínosu je pre Slovákov komplikovaná, avšak čím ďalej tým viac sa o ňu zaujímajú. Dobrá správa je, že pre dlhodobejšie výhodnejšie zhodnocovanie financií by sa rozhodla skoro polovica Slovákov (47 %). Zvyšná polovica (48 %) by nevedela kam s peniazmi, alebo by si vytvárala základnú finančnú rezervu na míňanie pri bežných životných situáciách,“ spresňuje Maroš Ovčarik a dodáva:

 • pätina – 21 % - by sa rozhodla investovať krátkodobo na 1-3 roky s očakávaným výnosom 1 %, a to najmä s cieľom vytvoriť si rezervy – napríklad na dovolenku alebo nejaké nepredvídané situácie.
 • štvrtina – 26 % – by sa rozhodla pre strednodobé investovanie s horizontom 3-7 rokov s očakávaným výnosom 3 – 4 %, a to najmä s cieľom vytvoriť si úspory na kúpu auta, financovanie svadby, kúpu drahšej veci a podobne
 • pätina – 21 % - by však investovala dlhodobo – v časovom horizonte viac ako 7 rokov s cieľom zabezpečiť si financie na kúpu nehnuteľnosti, na zabezpečenie vlastného dôchodku, na štúdium, vzdelávanie detí a podobne
 • iba 5 % by investovalo špekulatívne na dobu neurčitú, využívajúc konkrétne situácie na finančných trhoch s cieľom zarobiť čo najviac
 • takmer štvrtina Slovákov (27 %), by nevedela ako a kam investovať, ak by mali k dispozícii voľné finančné prostriedky.

INVESTIČNÝ RIZKOVÝ PROFIL SLOVÁKOV:

Maroš Ovčarik: Slováci sú na jednej strane opatrní a triezvi pri predstavách, aký výnos by očakávali zo svojho investovania, zaujímavý je však počet Slovákov, ktorí by chceli atraktívnejší výnos:

 • viac ako štvrtina – 27 % - by očakávala výnos z investície na úrovni alebo mierne vyššej ako je inflácia
 • štvrtine – 26 % - by stačilo získať zhodnotenie do 5 % - vyšší výnos ako je priemer trhu
 • ďalšia štvrtina – 26% - by chcela atraktívny výnos - vyšší ako 5 %
 • pätina – 21 % - nevie

Maroš Ovčarik: Opatrnosť Slovákov z investovania sa odráža aj v prístupe k investičnému riziku. Až tri štvrtiny (78 %) Slovákov prirodzene nechcú podstúpiť žiadne alebo minimálne riziko (výkyv 10 %). Vzhľadom na investičnú históriu Slovákov vcelku prekvapivo – 7 % by išlo do vysokého rizika krátkodobých poklesov a výkyvov o viac ako 10 %, avšak očakávajú aj vyšší zisk.

Maroš Ovčarik odporúča: „Vzhľadom na investičný a rizikový profil Slovákov sú optimálne investičné produkty také, ktoré sú zložené z akciových aj dlhopisových ETF fondov, prípadne podielových fondov. Sú skôr vyvážené a mierne dynamické. Teda také, ktoré do určitej miery chránia investorov, no na druhej strane ponúkajú zaujímavý výnos. Vzhľadom na to, že Slováci si vedia predstaviť aj strednodobé a dlhodobé investičné horizonty, je to realistické riešenie.“

Ideálnym stavom je, aby investovanie bolo bežnou súčasťou tvorby úspor každej domácnosti a využili jeho potenciál a atraktívne, avšak bezpečné zhodnotenie investovanej sumy čo najlepšie.

Situácia bude investovaniu stále viac naklonená, pretože v súčasnej dobe historicky najnižších úrokových sadzieb na vkladových produktoch ľudia na konzervatívnych vkladových produktoch ako sú termínované vklad, vkladné knižky a sporiace účty, vďaka inflácii prerábajú.

 

 

 

[1] Prieskum PARTNERS INVESTMENTS: reprezentatívny dotazníkový prieskum realizovaný agentúrou FOCUS v dňoch 1. – 11. júna 2019 na vzorke 1 017 ľudí

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!