DANE PRI INVESTOVANÍ CEZ ETF? SAMÉ NULY
DANE PRI INVESTOVANÍ CEZ ETF? SAMÉ NULY
Predstavte si, že čím dlhšie by ste pracovali, tým vyššie dane by ste platili. Frustrujúca myšlienka? Mnohých Slovákov sa však týka, hoci si to sami neuvedomujú.

Rastúce daňové zaťaženie nevidia na svojich výplatných páskach, ale neujdú mu, ak investujú prostredníctvom klasických podielových fondov. Je pritom jedno, či svoje peniaze majú uložené v konzervatívnych fondoch alebo sú ochotní riskovať viac v akciových fondoch. Z pohľadu slovenskej legislatívy nie je v otázke zdaňovania medzi nimi žiadny rozdiel.

Čím dlhšie, tým vyššie

Modelový príklad: jednorazová investícia 20 000 eur do fondu s priemerným ročným výnosom 5 %. Po prvom roku investovania predstavuje výnos pred zdanením 1 000 eur. Ak sa investor rozhodne zinkasovať svoj zisk (a tým skončiť s investovaním), zdaniť musí všetok zisk prevyšujúci sumu 500 eur. Na daniach tak zaplatí 19 % z rozdielu medzi jeho ziskom a uvedenou sumou, t. j. 95 eur (0,19 x [1 000 – 500]). Po zohľadnení jeho výnosu pred zdanením (1 000 eur) a výšky dane (95 eur) predstavuje skutočné daňové zaťaženie 9,5 %.

Stačí však predĺžiť investičný horizont o jediný rok a úroveň skutočného daňového zaťaženia prudko poskočí. Po dvoch rokoch už jeho výnos pred zdanením predstavuje 2 050 eur a daňová povinnosť 294,50 eura (0,19 x [2 050 – 500]). Jednoduché porovnanie výšky dane a dosiahnutého zisku pred zdanením už ukáže skutočné daňové zaťaženie na úrovni 14,37 %.

S pribúdajúcimi rokmi investovania v podielovom fonde narastá aj tento ukazovateľ, i keď miernejšie ako medzi prvým a druhým rokom. Po piatich rokoch predstavuje už 17,28 %, po desiatich 18,24 % a po 30 rokoch je už tesne pod 19 % hranicou.

 

Ako rastie skutočné daňové zaťaženie pri investovaní v podielových fondoch?*

Počet rokov

Výnos pred zdanením

Výška daňovej povinnosti

Skutočné daňové zaťaženie

1

1 000 €

95 €

9,50 %

2

2 050 €

295 €

14,37 %

5

5 526 €

955 €

17,28 %

10

12 578 €

2 295 €

18,24 %

20

33 066 €

6 188 €

18,71 %

30

66 439 €

12 528 €

18,86 %

* Modelový prepočet predpokladá jednorazovú investíciu 20 000 eur, ročný výnos 5 % a daňovú sadzbu 19 %. Vo výpočte je zohľadnený nárok na zníženie daňového základu o 500 eur.

 

Z pohľadu daní však nie je investícia ako investícia. Kým investori v podielových fondoch sa môžu spoľahnúť na to, že svoje zisky budú musieť zdaniť rovnako bez ohľadu na to, či s investovaním skončia v tomto roku alebo o 20 rokov, daňová legislatíva umožňuje aj vyhnúť sa daňovým povinnostiam úplne. Nástrojom, ktorý dokáže znížiť výšku daní na nulu (a zvýšiť tak celkový výnos z investície), je ustanovenie § 9 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je od dane oslobodený príjem „z predaja cenných papierov (…) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok“.

Pre individuálnych investorov je dôležité, že uvedená charakteristika platí pre moderný hybrid podielových fondov a akcií – verejne obchodované fondy (ETF), do ktorých majú možnosť investovať klienti spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS. S klasickými podielovými fondmi majú ETF spoločné rozdelenie rizika do viacerých investícií (napr. ETF kopírujúce index S&P 500 je v podstate investícia rozdelená do viac ako 500 najväčších firiem obchodovaných na amerických trhoch). S akciami spája ETF ľahkosť, s akou ich možno kupovať alebo predávať. Pri investovaní prostredníctvom ETF neexistuje riziko, ktoré je spojené napríklad s investíciou do realitných fondov, ktoré môžu na rok obmedziť výplatu podielov, ak to správca fondu uzná za vhodné.

A ako by pri investícii prostredníctvom ETF vyzerala tabuľka so skutočným daňovým zaťažením, ktorá bola použitá pri podielových fondoch? Veľmi podobne. Až na to, že stĺpce Výška daňovej povinnosti a Skutočné daňové zaťaženie by boli odhora nadol vyplnené nulami.

 

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!