NA SLOVENSKU RASTIE NOVÁ GENERÁCIA INVESTOROV. ZMYSEL VIDIA V ESG FONDOCH A V ZODPOVEDNÝCH FIRMÁCH
NA SLOVENSKU RASTIE NOVÁ GENERÁCIA INVESTOROV.  ZMYSEL VIDIA V ESG FONDOCH A V ZODPOVEDNÝCH FIRMÁCH
Slovensko je dlhodobo na chvoste s najnižším podielom investovania v rámci krajín OECD. Podľa posledného prieskumu Nadácie PARTNERS a agentúry Focus z augusta 2020 neinvestuje až 86 % Slovákov. „Je to škoda. Takto naše domácnosti reálne strácajú a ich úspory sa vinou inflácie znehodnocujú,“ tvrdí Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS. Zmeniť by to podľa neho mohli ESG fondy a tzv. zelené investovanie, ktorým vo svete a aj u nás prichádzajú na chuť mladšie ročníky. „Prax naznačuje, že práve ESG fondy môžu pozitívne ovplyvniť vzťah širokej verejnosti a odbúrať obavy Slovákov z investovania,“ dodáva.

Trh s investovaním prechádza v posledných rokoch zmenami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ESG fondy a zodpovedné investovanie. Kľúčovú úlohu pri nich zohráva téma trvalej udržateľnosti, ktorej venujú veľkú pozornosť jednak svetovo známe firmy, ale aj bežná verejnosť. Udržateľnosť sa tak stáva novou realitou v rôznych oblastiach života a ako najnovší vývojový trend pozitívne vplýva aj na oblasť investovania. „Investori dnes nehľadajú iba vysoký výnos a dobré zhodnotenie. Nakupujú akcie v zodpovedných firmách s najvyšším skóre trvalo udržateľného podnikania. Význam vidia v investovaní s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť veľkých firiem,“ hovorí Maroš Ovčarik. Trvalá udržateľnosť sa tak stáva čoraz kľúčovejšou otázkou pri strategickom plánovaní podnikov a ich biznise a rovnako citlivo túto oblasť začína vnímať aj široká verejnosť. „Zaznamenávame čoraz vyšší záujem klientov o tzv. zodpovedné investovanie, kde prevažnú časť stratégie tvoria ETF a ESG fondy,“ dopĺňa odborník. Práve ESG fondy sú podľa neho ideálnou príležitosťou, ako priblížiť investovanie aj domácnostiam na Slovensku.

ZELENÚ OD INVESTOROV DOSTANÚ UDRŽATEĽNÉ FIRMY

Pečiatku ESG získavajú len tie podniky, ktoré na základe vyhodnotenia množstva parametrov dosiahnu najvyššie možné skóre v oblasti ich podnikania, je to teda označenie trvalo udržateľnej firmy. „Spoločnosti musia získať ESG skóre, ktoré hodnotí spoločnosť na základe rôznych prístupov v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov či riadenia firmy. Každá z týchto kategórií zahŕňa sériu kritérií, podľa ktorých spoznáme skóre konkrétnej spoločnosti a vieme tak povedať, či je zodpovedná a udržateľná,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik. Vysoké ESG skóre dosahujú giganty ako Facebook, Google, Allianz, L´Oréal, ale aj menšie podniky. „Čoraz viac investorov si začína všímať parameter ESG pri investíciách a to, či sú firmy, ktorých akcie a cenné papiere nakupuje, udržateľné alebo naopak. Spoločnosti, ktoré zaujmú vo svojom podnikaní zodpovedné stanovisko napríklad k životnému prostrediu, majú zároveň lepší prístup k dotáciám v rámci EÚ, USA aj Ázie,“ vysvetľuje odborník. Vlády týmto firmám poskytujú ako motiváciu rôzne zvýhodnenia a úľavy, či už vo forme daňového zvýhodnenia, alebo aj prostredníctvom väčšieho priestoru na podnikanie. Naopak, „nezodpovedné“ firmy budú čoraz častejšie sankcionované a obmedzované z pohľadu cla či daňových odvodov. „Tento trend nastupuje po celom svete a ,zelené témy‘ silnejú a volajú po jedinom, udržateľnom riešení,“ upozorňuje.

ESG FONDY ODOLALI KOLÍSAVOSTI TRHOV POČAS PANDÉMIE

ESG fondy zaznamenávajú medziročne výrazný nárast a tento trend bude v najbližších rokoch pretrvávať. „Len za posledný rok sa počet ESG fondov zdvojnásobil a každý deň pribúdajú nové. Výrazným plusom, ktorý prinášajú, je nižšia volatilita, čiže kolísanie. Znamená to, že investor môže dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie s nižším rizikom ako pri bežných investičných nástrojoch,“ upozorňuje Maroš Ovčarik. Dôkazom je posledný rok, ktorý výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Ukázalo sa, že spoločnosti s vysokým ESG skóre dokázali trhovým turbulenciám odolať lepšie ako ostatné. „Podľa správy americkej spoločnosti Fidelity International, do ktorej bolo zahrnutých viac ako 2 600 spoločností, preukázali akcie firiem s najvyšším ESG skóre lepšiu odolnosť na trhoch počas prvých deviatich mesiacov,“ dodáva.

ZODPOVEDNÉ INVESTOVANIE LÁKA NAJMÄ MLADŠIE ROČNÍKY

Záujem o zodpovedné investovanie a ESG fondy je najvyšší u mileniálov. Ide o skupinu vo veku 25 – 40 rokov, teda ľudí, ktorí vstúpili do aktívneho ekonomického života, majú najvyšší nárast platov a ich majetok sa najrýchlejšie kumuluje. „Je zrejmé, že pôjde o dlhodobý trend, ktorý by mal byť viditeľný najbližších 5 až 15 rokov. Tento fakt potvrdzujú viaceré analýzy, ktoré vyhodnocujú ESG investície,“ hovorí Maroš Ovčarik. Podľa štúdie MSCI až 95 % všetkých amerických mileniálov sa dnes zaujíma práve o investovanie do segmentu ESG. A až 75 % verí tomu, že to, kam svoje peniaze investujú, môže ovplyvniť zmenu prístupu spoločnosti a politikov k problematike klimatických zmien. Mladí ako najdôležitejšie dôvody svojej investície do ESG udávajú obavy o životné prostredie (69 %), túžbu mať dosah na zmeny svojím bohatstvom (54 %) a etické princípy (52 %). Vyšší záujem u mladších ročníkov o túto stratégiu investovania sa potvrdzuje aj na Slovensku. „Analýza našich klientov ukázala, že o túto investičnú stratégiu sa zaujímajú práve 20- až 40-roční klienti,“ uvádza Maroš Ovčarik. Záujem o zelené investovanie u mladších ročníkov potvrdzuje aj Peter Gurecka, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. „Investovanie do ESG má racionálne i emocionálne dôvody. Ľudia majú z neho lepší pocit, pretože peniaze vložili do lepších firiem a investujú tak s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť týchto firiem. Je teda vysoko pravdepodobné, že práve ESG fondy a zodpovedné investovanie môžu odbúrať strach Slovákov z investovania,“ hovorí.

ESG FONDY MÔŽU ODBÚRAŤ STRACH SLOVÁKOV Z INVESTOVANIA

Investovanie je pre Slovákov stále na vedľajšej koľaji a pandemický rok toto finančné správanie ešte umocnil. Podľa posledného prieskumu Nadácie PARTNERS a agentúry Focus z augusta 2020 počas prvej vlny pandémie záujem o investovanie ešte viac poklesol. Kým v roku 2019 investovalo 18 % Slovákov, v lete 2020 to bolo o štyri percentá menej, teda 14 %. Znamená to, že až 86 % ľudí svoje peniaze nezhodnocuje. Toto správanie zdôvodňujú najmä obavou, že prídu o svoje peniaze (26 %), ale aj presvedčením, že na investovanie potrebujú vysokú sumu peňazí a že im to aktuálny rozpočet neumožňuje. „Naša vzorka respondentov výborne ilustruje vzťah Slovákov k investovaniu. Mnohí si neuvedomujú, že na pravidelné investovanie im stačí už aj 50 eur mesačne. Pri správne nastavenom investičnom portfóliu a horizonte môžu dlhodobým investovaním dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Pri ESG fondoch navyše aj dobrý pocit, že majú peniaze uložené lepšie,“ tvrdí Peter Gurecka, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

TIP ODBORNÍKA:

Ak by 25-ročný klient pravidelne investoval 50 eur mesačne počas 15 rokov do dynamického akciového portfólia so zameraním na spoločnosti s vysokým faktorom ESG, pri očakávanom výnose 6,5 % p. a. by hodnota jeho investície na konci obdobia bola až 15 015,24 eura. Je to o vyše 6 000 eur viac, ako by bol celkový vklad (9 000 eur).

S MILENIÁLMI RASTIE NOVÁ GENERÁCIA INVESTOROV

Profil slovenských investorov sa podľa Petra Gurecku postupne mení a investovanie čoraz viac láka mladšie ročníky. „Mileniáli vyhľadávajú investičné nástroje, ktoré majú spoločenský a sociálny rozmer. Hľadajú nástroje na zodpovedné investovanie a ich investičné portfólio z veľkej časti tvoria práve ESG fondy. Je to dobré znamenie, postoj Slovákov k investovaniu sa postupne mení k lepšiemu a zodpovedné investovanie môže odbúrať obavy, ktoré im bránia vo finančnej príprave na budúcnosť a v zaujímavom zhodnotení peňazí,“ hovorí. Zo skúseností vie, že investovanie si klienti často spájajú s emóciami a s názormi blízkeho okolia. „Ľudia pri investovaní nevedia, kam idú ich peniaze, pritom sú to práve spoločnosti, ktorých produkty kupujú a využívajú každý deň. Zároveň ich desí obrovská ponuka investičných nástrojov. Dobrá správa je, že investičné portfólio si nemusí klient vyberať sám. Dôležité je, aby si zvolil portfólio podľa svojho veku a obdobia, v ktorom bude investované peniaze potrebovať. Následne si môže vybrať z predvolených stratégií, ako sú konzervatívna, vyvážená, dynamická, alebo aj ESG – dynamická,“ dodáva.

INVESTUJTE DO ESG FONDOV V ŠIESTICH KROKOCH

  1. Vyčleňte si investičnú sumu – v rámci analýzy osobných financií je potrebné vyčleniť časť úspor, ktoré sa rozhodnete investovať. Stanovte si mesačnú sumu, ktorú viete investovať dlhodobo a pravidelne.
  2. Zvoľte si investičný horizont, teda lehotu investovania. Čím je investičný horizont dlhší, tým zaujímavejšie možnosti máte.
  3. Podľa investičného horizontu si vyberiete investičnú stratégiu.
  4. Pred podpisom si dôkladne prečítajte investičnú zmluvu. Budú v nej uvedené všetky dôležité informácie, ako vybrané ESG fondy, poplatky aj ako prebieha ich nákup a predaj.
  5. Samotný nákup a platba ESG fondov – zaslaná platba je zvyčajne pokynom na nákup cenných papierov.
  6. Nonstop online prístup do svojho portfólia – klient zvyčajne dostane prístup (meno, heslo) do webového prostredia, kde má prehľad o zaslaných platbách, cenných papieroch, ktoré vlastní, vývoji investície a pod.
Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!