Opatrnosť, ktorá sa nevypláca
Opatrnosť, ktorá sa nevypláca
Investovanie – i v tej najjednoduchšej podobe – dokáže vyvolávať množstvo otázok. Najmä keď z finančných trhov prichádzajú len negatívne správy.

Dôvod na nervozitu mali aj investori, ktorí sa dlhodobo spoliehajú na stratégiu pravidelného investovania. Hoci ich investičný plán je jednoduchý – investovať v pravidelných časových intervaloch rovnakú sumu bez ohľadu na to, čo sa práve na trhoch deje –, dodržiavať ho nie je ľahké. Platí to najmä o obdobiach, keď na svetových burzách vládne nervozita a pesimizmus. Nebolo by výhodnejšie dočasne prestať s investovaním a pokračovať v ňom opäť, keď sa situácia upokojí?

Predpovedať, čo na trhoch budúcnosť prinesie, nie je možné. Čo však zmysel dáva, je pozrieť sa, ako by mohla vyzerať konečná bilancia pravidelného investovania, ktoré by pri poklesoch trhov bolo prerušené, a porovnať ju s bilanciou pravidelného investovania bez akéhokoľvek prerušenia.

Historická simulácia

Na simuláciu historických výsledkov bol použitý skutočný vývoj referenčného akciového indexu S&P 500 od polovice 70. rokov minulého storočia. Ak sa index dostal do tzv. medvedieho teritória, teda zaznamenal pokles o najmenej 20 % od svojho predchádzajúceho maxima, opatrný investor v našej simulácii prerušil pravidelné investovanie až do chvíle, keď sa hodnota indexu priblížila k svojmu vrcholu na menej ako 20 %. Simulácia predpokladá investičný horizont 20 rokov a konštantnú investovanú sumu.

Grafické znázornenie výsledku simulácie obsahuje jednoznačnú odpoveď na otázku, či nie je výhodnejšie s pravidelným investovaním počkať, kým sa trhom nezačne opäť dariť. Opatrný prístup pri investovaní skončil v minulosti vždy s horším výsledkom ako neprerušené pravidelné investovanie. Bez ohľadu na to, ktorý rok a ktorý mesiac sa začalo.

V ojedinelých prípadoch bol rozdiel vo výslednej sume na investičnom účte jednociferný, t. j. menší ako 10 %. Typickejší rozdiel sa pohyboval od 15 % do 30 %. Najhoršie by na tom boli opatrní investori, ktorí začali s pravidelným investovaním koncom 90. rokov minulého storočia a začiatkom nového milénia. Dôvodom boli dva kolapsy akciového trhu, ktoré mali možnosť zažiť – spľasnutie technologickej bubliny a globálnu finančnú krízu. Počas nich sa akciový index pohyboval hlboko pod svojím dovtedajším maximom niekoľko mesiacov.

Poklesy určite prídu

Z výsledkov historickej simulácie vyplýva ešte jeden podstatný záver. Skutočnosť, že ani v jednom prípade nebol rozdiel medzi opatrným prístupom a skutočne pravidelným investovaním nulový, znamená, že pri investičnom horizonte 20 rokov je prakticky isté, že aspoň raz budú akciové trhy v medveďom pásme.

Pre dlhodobých investorov to znamená, že bez ohľadu na to, kedy s pravidelným investovaním začnú, je len otázkou času, kedy budú konfrontovaní s výrazným poklesom cien akcií. Keď k tomu dôjde, mali by však vedieť, že uvažovať o opatrnom prístupe je cestou k zníženiu konečnej hodnoty svojich investícií.

 

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!