PONUKA PRE KAŽDÉHO INVESTORA
PONUKA PRE KAŽDÉHO INVESTORA
Pre správne investovanie neexistuje jednotný recept, univerzálne platný pre každého. Rozhodnúť sa korektne znamená predovšetkým poznať seba, svoje potreby a možnosti.

S investovaním je vždy spojené riziko, to však neznamená, že investovať je riskantné rozhodnutie. Platí to bez ohľadu na to, čí váš investičný horizont predstavuje päť rokov alebo si investovaním chcete zabezpečiť dôchodok vzdialený 30 – 40 rokov. Nevyhnutná podmienka je len jedna: musíte vedieť, akú mieru rizika dokážete bez problémov akceptovať.

Primárnym cieľom každej investičnej stratégie v portfóliu spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS je ochrana investícií. Nech sa už rozhodnete pre ktorúkoľvek, vaše úspory budú investované do indexových fondov pokrývajúcich akciové aj dlhopisové trhy. Konkrétny pomer medzi týmito triedami aktív bude závisieť primárne od troch faktorov – od vašej tolerancie k riziku, investičného horizontu a od toho, či bude vaša investícia jednorazová alebo pravidelná.

Každá investičná stratégia v ponuke PARTNERS INVESTMENTS otvára dvere na svetové akciové a dlhopisové trhy. Čo to znamená?

V akciovej zložke portfólia sú zastúpené všetky významné regióny, ktoré určujú trendy na globálnych trhoch. Klientske úspory tak budú investované do spoločností, ktoré sa obchodujú na amerických burzách, na trhoch západnej Európy a Japonska. Pre skutočnú globálnu diverzifikáciu sú súčasťou portfólií aj nízkonákladové indexové fondy, ktoré pokrývajú akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín. Tie poskytujú významný diverzifikačný efekt a prispievajú k zníženiu volatility akciových investícií.

Filozofie pokrytia ekonomicky vyspelých aj rozvíjajúcich sa krajín sa drží aj dlhopisová zložka portfólií. V prípade USA a krajín západnej Európy ju tvoria výlučne korporátne dlhopisy – tie najbezpečnejšie (štátne) totiž ponúkajú buď minimálny výnos, alebo s istotou straty v dôsledku záporných úrokových sadzieb. Štátne dlhopisy, resp. dlhopisy štátom ovládaných inštitúcií sú tak v dlhopisovej zložke reprezentované len v prípade rozvíjajúcich sa krajín.

 

Jednorazové investície

Stratégia

Akciová zložka

Dlhopisová zložka

VaR

Konzervatívna

20 %

80 %

7,5 %

Vyvážená

50 %

50 %

13,1 %

Dynamická

75 %

25 %

17,07 %

 

Pravidelné investície

Stratégia

Akciová zložka

Dlhopisová zložka

VaR

Konzervatívna

30 %

70 %

6,6 %

Vyvážená

60 %

40 %

10,1 %

Dynamická

85 %

15 %

13,2 %

Na lepšiu orientáciu v rizikovosti jednotlivých investičných stratégií je vhodné rozumieť ukazovateľu VaR (Value at Risk). Metrika VaR v jednoduchosti hovorí, o koľko percent môže konkrétna stratégia poklesnúť v danom roku pri danej miere pravdepodobnosti. Pri výpočtoch jednotlivých hodnôt ukazovateľa VaR spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS použila pravdepodobnosť 99 %. Ak je napríklad vyvážená stratégia pre jednorazovú investíciu VaR na úrovni 13,1 %, znamená to, že s pravdepodobnosťou 99 % nepoklesne hodnota tejto stratégie o uvedené percento. Pri opatrnejších stratégiách je hodnota VaR nižšia, dosahuje jednociferné percento, pri dynamickejších, v ktorých majú akcie vyššie zastúpenie, je i toto percento vyššie.

 

Prečo sa líšia stratégie pre jednorazové a pravidelné investície?

Pri jednorazovom investovaní je pre budúci vývoj portfólia dôležité načasovanie investície. To, ako sa bude finančným trhom dariť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, nevie nik. Správne nastavená stratégia pre jednorazové investície musí počítať aj s rizikom, že na trhoch dôjde aj k poklesom, preto musí byť opatrnejšia (konzervatívnejšia) ako pri pravidelných investíciách.

Pre pravidelné investovanie nie sú pohyby trhov a vhodné načasovanie až také dôležité. Výkyvy na trhoch sa „zmierňujú“ každou jednou investíciou, preto tieto stratégie dovoľujú vyššie zastúpenie akciových investícií, ktoré sú v dlhodobom horizonte najvýnosnejšie.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!