Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Aktuality z finančných trhov
Aktuality z finančných trhov
Tento týždeň vymenili razantné poklesy zhodnotenie z minulého týždňa.

Amerika : Dôležitými udalosťami v tomto týždni boli pre americký trh : vyhlásenie J.Powella (predsedu FEDu), aukcia hodnoty desaťročného dlhopisu a hodnota nezamestnanosti za mesiac február. V dvojdňovom vyhlásení predseda FEDu J.Powell varoval, pred pravdepodobným navyšovaním úrokových sadzieb nad rámec, ako bolo pôvodne očakávané. Obavy spôsobilo mnoho faktorov. Jedným z nich je najnižšia nezamestnanosť za posledných 50 rokov alebo aj pomaly klesajúca inflácia. Vo svojich poznámkach, ktoré mal J.P. pripravené na vystúpení pred kongresom uviedol, že pokiaľ by súhrn údajov naznačoval, že rýchle sprísňovanie je opodstatnené, budú pripravení zvýšiť tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Nezamestnanosť v Amerike dosiahla za minulý mesiac hodnotu 3.6%, čo je o 0.2% viac ako hodnota z januáru a drží sa tak na dlhoročných minimách. Pokiaľ by sme túto úroveň porovnali s aprílom 2020, kde trh prežíval najťažšie obdobie, hodnota nezamestnanosti tu nadobúdala historicky najväčšiu 14.7% hodnotu a vidíme tak masívny prísun pracovnej sily. V stredu prebehla aukcia desaťročného amerického dlhopisu, kde bola stanovená hodnota 3.985%. Hodnota v blízka 4% bola zaznamenaná naposledy v rokoch 2008 a 2010. Kurz EURUSD sa momentálne nachádza v miernom poklese na hodnote 1.06, ktorý je vyvolaný neistotou na trhu a obavami z pokračujúceho navyšovania úrokových sadzieb. Ďalší týždeň bude kľúčovým pre americký trh a následné zvyšovanie úrokových sadzieb, nakoľko sa v utorok dozvieme hodnotu inflácie za mesiac február, kde stanovená predpokladaná hodnota je 6%, čo predstavuje očakávaný pokles o 0.4%, v porovnaní s mesiacom január.

Európa : Hlavným štátom, na ktorý sa tento týždeň prihliadalo bolo Nemecko. Očakávania v inflačnej správe sa naplnili a druhý mesiac hodnota inflácie stagnovala na hodnote 8.7%, vďaka čomu sa začínajú objavovať obavy z potencionálneho opätovného stúpania hodnoty inflácie. Sledovaným údajom pre Eurozónu bol aj predbežný údaj o HDP pre štvrtý kvartál, kde si hodnota pripísala 1.8% nárast.

Japonsko : Japonský trh tento týždeň zaznamenal viacero dôležitých správ. Podstatnou informáciou boli očakávania výsledkov HDP za štvrtý kvartál, ktoré zaznamenali 0.1% hodnotu, čo predstavuje pokles o 0.7% od očakávaní. Najsledovanejšou informáciou bolo stanovenie úrokových sadzieb, ktoré Japonsko ponechalo na zápornej hodnote -0.1%.

Rozvojové trhy : Južná Kórea vydala v pondelok ráno inflačnú správu, v ktorej uviedli 4.8% hodnotu inflácie, čo znamenalo 0.4% zlepšenie v porovnaní s januárovými výsledkami. Thajsko tento týždeň taktiež uviedlo inflačnú správu v ešte prívetivejších hodnotách (3.79%), s 1.23% prilepšením od predošlého mesiaca, čo je pre tento trh fantastický výsledok. Jednoznačným lídrom v rozvojových trhoch, pri inflácii sa za mesiac február stala Čína s hodnotou inflácie iba 1%, čo je tak ako pri Thajsku impozantné prilepšenie od minulo mesačnej 2.1% hodnoty.

Tento týždeň zaznamenali zložky ESG portfólií výkonnosť zobrazenú na priloženom grafe. Japonský trh zaznamenal opätovne najvyššiu výkonnosť zo všetkých zložiek (0.15%), nasledovaný Európou (-3.07%), rozvojovými trhmi (-3.11%) a Amerikou (-3.28%). Nakoľko Japonsko tvorí minoritné zastúpenie v ESG portfóliu, hovoríme teda o negatívnom zhodnotení vo výške troch percent.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!