Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Aktuálna situácia na finančných trhoch
Aktuálna situácia na finančných trhoch
Tento týždeň sa trhy niesli v negatívnom zhodnotení, k čomu prispeli aj obavy z výročia vojny na Ukrajine.

Amerika : Prelomenie kľúčovej hranice nastalo vo štvrtok na indexe S&P500. Zníženie hodnoty bolo spôsobené nepriaznivými výsledkami ekonomických indikátorov, pretrvávajúcou nízkou nezamestnanosťou. Navyše predbežná hodnota HDP pre 4. kvartál bola stanovená nižšie ako sa očakávalo (2.7%).

Aj tieto náležitosti dávajú podnet FEDu, na navyšovanie úrokových sadzieb. Pozitívnymi správami neboli ani výsledky inflácie z posledného týždňa, kde 6.4% hodnota nesplnila očakávania a inflácia tak dosiahla hodnotu iba o 0.1% nižšiu ako minulý mesiac.

Dôležitý bol pre trhy aj výsledok z podrobného záznamu zo schôdze výboru na stanovenie politiky(FOMC) uskutočnenej pred tromi týždňami. Výbor uviedol, že súhlasia s navýšením úrokových sadzieb v Amerike o 25 bázických bodov. Mnoho účastníkov konštatovalo, že ďalšie spomalenie tempa zvyšovania sadzieb by im umožnilo lepšie posúdiť pokrok ekonomiky smerom k cieľom výboru, ktorými sú : maximálna zamestnanosť a cenová stabilita, ktoré zavážia pri určovaní budúceho sprísňovania politiky. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že je vhodné pokračovať v procese znižovania objemu cenných papierov v držbe Federálneho rezervného systému.

Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) skončil s pozitívnym výsledkom 0.6%, čo je o 0.2% lepšie než bolo očakávané. Tento index meria zmenu cien tovarov a služieb z pohľadu spotrebiteľa a je kľúčovým spôsobom merania zmien nákupných trendov a inflácie.

Výnos desaťročného amerického dlhopisu sa aktuálne nachádza na hodnote 3.95%, čo predstavuje takmer stopercentné zhodnotenie spred roku.

Európa: Inflácia v Nemecku sa zvýšila o 0.6% na hodnotu, ktorá dopadla podľa očakávaní (8.7%) pre mesiac február. Pri sledovaní ekonomických indikátorov sme mohli vidieť aj pokles v indexe nákupných manažérov (PCI) s hodnotou 46.5 (hodnoty nad 50 znamenajú expanziu), ktorý je jedným z hlavných ukazovateľov celkovej hospodárskej výkonnosti. Nemecký HDP na rozdiel od amerického skončil v negatívnych hodnotách (-0.4%).

Celková vypočítaná inflácia v euro zóne naopak poklesla od minulého mesiaca o 0.6% a dostala sa tak na hodnotu 8.6% v mesiaci január.

Japonsko : Japonský trh vykázal pokles v predbežnej hodnote HDP za 4. kvartál s hodnotou 0.2%, kde predpokladaná hodnota bola stanovená na 0.5%.

Aktuálne úrokové sadzby sa nachádzajú na úrovniach : Amerika (FED) : 4.75% Európa (ECB) : 3.00% Japonsko (BOJ) : -0.1%

Tento týždeň zaznamenali zložky ESG portfólií výkonnosť zobrazenú na grafe. Americký trh zaznamenal najvyššiu výkonnosť zo všetkých zložiek (-0.84%), nasledovaný Európskym trhom (-1.38%), Japonským trhom (-1.77%) a rozvojovými trhmi (-2.15%).

Zdroj: Dáta z Yahoo Finance API spracované vlastným softvérom

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!