Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ESG JE INVESTIČNOU PRÍLEŽITOSŤOU BUDÚCNOSTI
ESG JE INVESTIČNOU PRÍLEŽITOSŤOU BUDÚCNOSTI
Ako vznikla myšlienka priniesť do portfólia fondy s pečiatkou ESG, čo je ich podstatou a aký vývoj sa od tohto aktuálneho trendu očakáva, približuje Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS.

„Už dlhšie sme zamýšľali reagovať na podnety spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK a priniesť čisto akciovú stratégiu,“ približuje Maroš Ovčarik. „Najprv sme sa zaoberali myšlienkou superdynamickej stratégie, ktorá by zobrala stopercentnú váhu len z akciového koša, ktorý máme aktuálne v našich stratégiách k dispozícii. Tento model sme testovali a výsledkom bolo, že sa nám vôbec nezmenila výkonnosť, no zvýšila sa volatilita. Takýto prístup nám teda nedával zmysel a náš test potvrdil, že naša dynamická stratégia je dobrá a takýmto spôsobom by sme ju nezlepšili. Preverovali sme takisto možnosť robiť cielené stratégie len do špecifických sektorov s vyšším potenciálom, napríklad len do technologického sektora. Naše stratégie sme však od začiatku nastavovali tak, aby boli globálne, aby sme dlhodobo ťažili z rastového trendu trhov vo svete. Napokon sme sa rozhodli priniesť ESG investíciu ako aktuálne najatraktívnejší trend v oblasti investícií s vysokým potenciálom. Táto stratégia je tiež globálna a faktoru ESG pripisujeme do budúcna veľkú váhu. Väčšina veľkých emitentov či už klasických fondov, či ETF fondov vníma ESG ako dôležité a zaraďuje ich v čoraz väčšej miere do svojich portfólií. Naši klienti tak majú príležitosť byť veľmi skoro súčasťou tohto nového trendu s vysokým potenciálom.“

Čo je ESG
Označenie ESG je skratkou pre Environment, Social, Governance. Environment predstavuje oblasť ochrany životného prostredia a vypovedá o vplyvoch spoločnosti pri jeho poškodzovaní. Zohľadňujú sa tu aspekty ako znečisťovanie, spotreba energie či produkcia odpadu. Sociálne aspekty hovoria predovšetkým o vzťahoch v rámci spoločnosti ako takej a jej interakcii s okolím. Hodnotí sa spôsob, akým sa stará o zamestnancov, ako pristupuje k obchodným partnerom a komunitám, na ktoré má jej činnosť dosah. Governance zase vypovedá o spôsobe riadenia spoločnosti a o kontrolných mechanizmoch na zabezpečenie kvalitného a nezávislého riadenia. „Medzi príklady spoločností s najvyšším ESG skóre patrí napríklad spoločnosť Microsoft, Google, Procter & Gamble či Pepsicola. Nejde teda o nové, doteraz nepoznané značky, ale o spoločnosti, s ktorými sa stretávame bežne na trhu. ESG je dobrým nástrojom, ako motivovať spoločnosti upriamovať pozornosť na tieto pozitívne oblasti,“ upresňuje Maroš Ovčarik. „Filozofiou ESG nie je prestať investovať do ostatných spoločností, no spoločnosti s dobrým ESG skóringom sú nadhodnotené a váhy spoločností so slabým ESG skóre sú zas nižšie než za normálnych okolností. Dôležité je tiež dodať, že sú odvetvia, ktoré sú z ESG vylúčené úplne. Ide o oblasti podnikania s devastačným vplyvom na spoločnosť a na životné prostredie, ako napríklad tabakový či zbrojný priemysel, o produkciu energie spaľovaním hnedého uhlia či ťažbu ropných pieskov. Inak však nejde o obrat o 180 stupňov, s ostatnými spoločnosťami sa budeme stretávať aj naďalej. Avšak do procesu ich hodnotenia bude vstupovať nielen audit ekonomických výsledkov, ale aj ich trvalej udržateľnosti.“

Spoločnosti s vyšším ESG sú vnímané ako tie s vyšším potenciálom rastu do budúcna zo zjavných dôvodov. Na spoločnosti s nízkou udržateľnosťou sa už dnes kladú najvyššie kvóty, trpia väčšou daňovou a colnou záťažou. Na druhej strane spoločnosti s udržateľným prístupom budú môcť využívať rôzne incentívy, získavať dotácie a podobne. Maroš Ovčarik uvádza zaujímavý postreh: „Štúdia Bank of America hovorí, že ak by do indexu S & P 500 spadali len spoločnosti s nadpriemerným ESG hodnotením, tak by sa v rokoch 2005 až 2015 vyhli 90 % bankrotov, ktoré v indexe zaznamenali. Reálne išlo o 17 spoločností, prítomnosti 15 z nich v indexe by sa dalo vyhnúť zohľadnením ESG kritérií. ESG je teda ďalší krok k tomu nenaháňať sa za najvyššími výnosmi ako za základnou premisou, ale snažiť sa ochraňovať investície klientov. Aj to vnímam ako pridanú hodnotu pre našich klientov. Spomeňme si na najznámejšie škandály ako účtovná aféra spoločnosti Enron, ktorá generovala 100-miliardový ročný obrat a zo dňa na deň zbankrotovala, lebo mala nedostatočný kontroling nad svojimi účtovnými procesmi. Známa kauza spoločnosti Volkswagen, ktorá dostala v rámci diesel gate obrovské pokuty. Lehman Brothers fungovala na trhu 150 rokov a skončila pre chybný kreditný rating klientov. Príklady z praxe teda naznačujú, že metodika ESG dokáže správne vyhodnotiť procesy a týka sa nielen životného prostredia, ale aj vnútorných systémov spoločností, kvality a dlhodobej udržateľnosti ich podnikania.“

Megatrend ESG
Prečo je ESG vnímaný ako jeden z top megatrendov na nasledujúce obdobie? Dôvodov je hneď niekoľko. V súčasnosti ETF s ESG predstavujú 52 miliárd dolárov zo 6 biliónov dolárov spravovaných globálnych aktív na trhu ETF. „Sme teda len na začiatku, avšak už teraz 74 % globálnych investorov avizuje zvýšiť v ďalšom roku alokáciu ETF s pečiatkou ESG. V priebehu ďalších piatich rokov uviedol každý piaty investor, že vyčlení 20 % až 50 % do ETF fondov s ESG a to je potenciálny veľký presun, ktorý budeme nasledujúcich niekoľko desiatok rokov pozorovať,“ uvádza M. Ovčarik.

Navyše sa počas nasledujúcich dekád presunie medzigeneračne až 30 biliónov, ktoré prejdú z baby boomers na mileniálov – či už formou dedičstva, v dôsledku pracovných pomerov alebo ekonomickej aktivity. „Prieskumy dokazujú, že mileniálov zaujíma téma ESG, a keďže naše investičné stratégie sú dlhodobé, je tam veľký potenciál. Naše DIS majú priemerný investičný horizont 21 rokov, takže tento dlhodobý trend musíme vnímať a veríme, že keď sa začnú investície presúvať do ESG, bude to mať priaznivý vplyv. Pretože kam sa presúva kapitál, tam rastú aj výnosy,“ skonštatoval M. Ovčarik.

Celosvetová hodnota kapitálu spracovaného v segmente ESG sa historicky prvýkrát dostala cez jeden bilión dolárov. Európa udáva v tomto smere tempo a európski správcovia sú o krok vpred oproti ostatnému svetu. Prílev investícií do ESG fondov sa tuv roku 2019 medziročne zdvojnásobil a 46 % investícií do ESG je v rámci Európy. Nasleduje Amerika, ktorá je tesne za Európou a po nástupe Bidena do prezidentského úradu by sa mal tento trend ešte posilniť. Zaujímavý posun smerom k udržateľnosti je možné pozorovať aj v Japonsku, v rozvíjajúcich sa krajinách sa zatiaľ orientácia na ESG neprejavila. Podiel retailových klientov v ESG je aktuálne 25 %, no očakáva sa, že ich pomer voči inštitucionálnym sa bude tiež zvyšovať.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!