Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Oznámenie o zmene obchodných podmienok
Oznámenie o zmene obchodných podmienok
S účinnosťou od 27.03.2020 vstúpili do platnosti zmenené Obchodné podmienky spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. pre riadenie portfólia (ďalej len ako „Obchodné podmienky“), ktorými sa menia zmluvné podmienky zmluvy o riadení portfólia, ktorej sú Obchodné podmienky neoddeliteľnou súčasťou.

Hlavnými zmenami, ktoré nové Obchodné podmienky obsahujú, sú úprava procesu overovania identifikácie klienta bez jeho fyzickej prítomnosti a uzatvárania zmluvného vzťahu s klientom „na diaľku“ v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia našich spolupracovníkov a klientov kvôli súčasnej mimoriadnej situácii vo svete súvisiacej so šírením vírusového ochorenia COVID-19.

Nové znenie Obchodných podmienok je Vám k dispozícii v sídle spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. a na jej webovej stránke https://www.partnersinvestments.sk/dokumenty.

Zmenou Obchodných podmienok sa menia zmluvné podmienky zmluvy o riadení portfólia. Avšak v prípade, že s vyššie uvedenými zmenami nesúhlasíte, máte samozrejme právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou. Termín na podanie písomnej výpovede je najneskôr do 30 dní od účinnosti nového znenia Obchodných podmienok, t.j. najneskôr dňa 26.04.2020, v opačnom prípade pre Vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť nové zmluvné podmienky.

Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!