Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zhodnotenie celosvetového akciového trhu
Zhodnotenie celosvetového akciového trhu
Tento týždeň, sme pozorovali pozitívne zhodnotenie celosvetového akciového trhu.

Amerika : Dôležitým ukazovateľom ekonomiky, ktorý bol sledovaný v pondelok bol ‘Čakajúce predaje domov’ (angl. Pending Home Sales - zmena v počte domov, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji, ale stále čakajú na uzavretie transakcie, s výnimkou novostavieb), kde došlo k medzimesačnému nárastu o 8.1% v mesiaci január, čo znamenalo cez 7% nárast voči očakávaniam na tento mesiac.

Hodnota dôvery spotrebiteľov ohlásila hodnotu 102.9, čo znamenal pokles z predpovedaných 108.5 (angl. Consumer Confidence - úroveň dôvery spotrebiteľov v hospodársku činnosť, hodnota nad 100 signalizuje zvýšenie dôvery spotrebiteľov v budúcu hospodársku situáciu).

Poslednou z dôležitých informácií, ktoré sme sledovali tento týždeň bol ISM Manufacturing PMI s hodnotou 47.7, ktorá značí mierny úpadok expanzie vo výrobe (údaje zostavené z mesačných odpovedí na otázky položené vedúcim pracovníkom v oblasti nákupu a zásobovania vo viac ako 400 priemyselných spoločnostiach, kde hodnota nad 50 znamená expanziu v sektore výroby).

Naopak, pokiaľ by sme sa zamerali na dáta zo sektoru nákupov a služieb, našli by sme výraznejší rast s hodnotou 55.1 (angl. ISM Non-Manufacturing PMI - údaje zozbierané z mesačných odpovedí na otázky položené viac ako 370 vedúcim pracovníkom v oblasti nákupu a zásobovania).

V dlhopisovom trhu sme boli svedkami prvý marcový deň, prekonania 4% hranice, pri desaťročnom americkom dlhopise, ktorý ukončil týždeň na minulotýždňovej hodnote (3.96%)

Európa : Pri porovnaní krajín Taliansko, Francúzsko a Nemecko bolo práve Taliansko víťazom v oblasti PMI, kde s hodnotou 52 sa ako jediné nachádzalo v oblasti expanzie v sektore výroby. V porovnaní s Eurozónou (48.5), ktorá prekonala Francúzsko (47.4) aj Nemecko (46.3) je Taliansko momentálnym lídrom za mesiac február.

Vysoko sledovaným údajom bol aj inflačný vývoj v Nemecku a Eurozóne, kde predbežné výsledky ukázali na stagnáciu infláciu Nemecka (8.7%) a zanedbateľné zlepšenie Eurozóny (8.6%), kde oba výsledky skončili vo vyšších hodnotách ako boli očakávané.

Írsko oslávilo 1. januára 2023 50 rokov členstva v EÚ. Pri príležitosti tohto významného medzníka vystúpi Philip R. Lane, člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky, s prednáškou na tému "Makro-finančná stabilita v EÚ“, kde spomínal zaujímavé štatistiky ako je zastúpenie členských štátov EU, z ktorých “iba“ 19 využíva euro ako štátnu menu.

Japonsko : Japonskému trhu sa nadmerne darilo, čomu zodpovedajú ich nízke úrokové sadzby a hodnota štátneho 10-ročného dlhopisu, ktorý bol vydražený v hodnote 0.5%. Japonské PMI predbehlo všetky uvádzané európske krajiny (54.0). Podstatným bol aj výsledok maloobchodných tržieb pre mesiac január (6.3%), ktoré dosiahli o 2.3% vyššie hodnoty, ako bolo očakávané (zmena celkovej hodnoty tržieb upravených o infláciu na maloobchodnej úrovni - hlavný ukazovateľ spotrebiteľských výdavkov, ktoré predstavujú väčšinu celkovej hospodárskej aktivity).

Tento týždeň zaznamenali zložky ESG portfólií výkonnosť zobrazenú na grafe. Japonský trh zaznamenal najvyššiu výkonnosť zo všetkých zložiek (2.35%), nasledovaný rozvojovými trhmi (2.1%), Európou (1.48%) a Amerikou (0.65%), ktorá minulý týždeň tvorila najväčšie zhodnotenie z portfólia.

Zdroj: Dáta z Yahoo Finance API spracované vlastným softvérom

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!