Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zhodnotenie globálnych akcií
Zhodnotenie globálnych akcií
Tento týždeň sme sledovali zhodnotenie globálnych akcií a mierny pokles Ameriky. Európa spolu s rozvojovými trhmi pripísali 1.75%. Nasledované boli Japonskom s 1.19% zhodnotením a jediným negatívnym zhodnotením Ameriky v našich ESG portfóliách s hodnotou -0.4%.

Amerika : Nárast v počte predaji existujúcich domov za minulý mesiac dosiahol hodnotu 14.5%, čo prekonalo takmer o 10% očakávania. Vidíme tak, že záujem o bývanie je stále vysoký.

Najdôležitejšou správou bol výsledok navyšovania úrokových sadzieb, kde FED navýšil hodnotu o predpokladaných 0.25% na hodnotu aktuálnych 5%. Krátko po uverejnení výšky úrokových sadzieb zasadla komisia na tlačovú konferenciu, z ktorej výstup je nasledovný : “Najnovšie ukazovatele naznačujú mierny rast výdavkov a výroby. Prírastok pracovných miest sa v posledných mesiacoch zrýchlil a dosahuje vysoké tempo, miera nezamestnanosti tak zostáva nízka. Inflácia zostáva zvýšená.“ FOMC sa na tlačovej konferencii venovali aj aktuálnemu problému v bankovom sektore : “Bankový systém USA je zdravý a odolný. Nedávny vývoj pravdepodobne povedie k sprísneniu podmienok poskytovania úverov domácnostiam a podnikom, čo bude mať vplyv na hospodársku aktivitu, prijímanie zamestnancov a infláciu. Rozsah týchto účinkov je neistý.“ Neskôr sa venovali najdôležitejšej téme a to vývoj inflácie : “Výbor sa usiluje o dosiahnutie maximálnej zamestnanosti a inflácie na úrovni 2%. Na podporu týchto cieľov sa výbor rozhodol zvýšiť sadzby na 5%. Výbor bude pozorne sledovať prichádzajúce informácie a posudzovať ich dôsledky pre menovú politiku.“ Na otázku od americkej novinárky, ako vidí šéf FED-u finančné podmienky a ako vidí znižovanie úrokových sadzieb v budúcnosti bola odpoveď nasledovná : “... zníženie úrokových sadzieb nie je v našom základom scenári, to je všetko čo k tomu mám povedať “, čím ukončil tlačovú konferenciu.

Zdroj : https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230322a.htm

Americký 20-ročný dlhopis bol vydražený na úrovni 3.909%

Európa : Dva dôležité ekonomické ukazovatele pre Nemeckú ekonomiku boli tento mesiac dáta o ekonomickom sentimente, ktoré sú o polovicu nižšie ako pri hodnotách z minulého mesiaca, pričom tento indikátor meria šesťmesačný hospodársky výhľad danej krajiny. Druhým zásadným ukazovateľom bol PMI, ktorý meria úroveň aktivity nákupných manažérov vo výrobnom sektore, s hodnotou 44.4 (o 1.9 menej ako minulý mesiac), kde hodnota nad 50, znamená expanziu v porovnaní s minulým mesiacom.

Nemecký 10-ročný dlhopis bol vydražený na úrovni 2.320 %.

V strede týždňa zasadali vedúci predstavitelia EU (EU Leaders Summit), kde boli diskutované nasledovné témy : Lídri EÚ rokovali o najnovšom vývoji v súvislosti s Ruskou agresívnou vojnou proti Ukrajine a o pokračujúcej podpore Ukrajiny zo strany EU. Rokovalo sa aj o konkurencieschopnosti, jednotnom trhu, hospodárstve a energetike. V sektore investovania sa diskutovalo o odstránení zostávajúcich prekážok cezhraničného financovania, uľahčenia prístupu k súkromnému kapitálu a mobilizácie tohto kapitálu pre budúce investovanie.

Celý výstup nájdete v PDF : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4-2023-INIT/en/pdf

Rozvojové trhy : Čína je radená medzi rozvojové trhy a tento týždeň bola práve tu silno sledovaná téma nárastu úrokových sadzieb. Z minulo mesačných 3.65% sa očakávania analytikov naplnili a nedošlo k žiadnemu navyšovaniu.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!